1. กำเนิดนาร์เนีย แปลโดยสุมนา  บุณยะรัตเวช สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ปี 2545

2. กุ๊ซโฉ่ แปลโดยรัศมี  กฤษณมิน สำนักพิมพ์ฟ้าอภัย ปี 2542

3. จินตนาการแห่งชีวิต แปลโดยรัตนา  รัตนดิลกชัย สำนักพิมพ์มติชน ปี 2538

4. เจ้าชายน้อย แปลโดยอาริยา  ไพฑูรย์ สำนักพิมพ์หนังสือยามเช้า ปี 2546

5. เด็กยอดเก่ง แปลโดยสาลินี  คำฉันท์ สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ปี2542

6. โต๊ะโตะจัง แปลโดยผุสดี  นาวาวิจิต สำนักพิมพ์กะรัต ปี2531

7. นิทานแห่งความสุข โดยรักษิตา สำนักพิมพ์แพรว ปี 2542

8. ในสวนศรี แปลโดยเนื่องน้อย  ศรัทธา สำนักพิมพ์แพรว ปี 2539  

 

Comment

Comment:

Tweet